• Insight
  • Innovation
  • Impact
 
Twitter Scribd LinkedIn YouTube E-mail RSS
Solutions
WHAT IRI CUSTOMERS ARE SAYING
"Sinds wij de verschillende promoties hebben geanalyseerd via de Advertentietool van SymphonyIRI Group, hebben wij waardevolle informatie kunnen verzamelen die ons helpt de juiste beslissingen op het gebied van promoties te kunnen nemen. Door deze informatie te delen met de retailers, is het draagvlak voor effectievere promoties vergroot omdat ook de retailer hierbij gebaat is.""
Michel Wouda
Key Account Manager
HAK B.V.


All Solutions Detail

Matched Profiler
Om het effect van een verandering goed inzichtelijk te maken, kijkt IRI niet alleen naar de winkels waar de verandering heeft plaatsgevonden, maar tevens naar een controle groep van winkels die in meerdere opzichten lijken op de testwinkels. Hierdoor is het effect van de verandering zeer nauwkeurig te bepalen en kan ook worden berekend wat de impact is wanneer de verandering in meer winkels wordt doorgevoerd. Diverse soorten veranderingen kunnen worden bekeken: van verpakking tot assortiment, van de plaats op het schap tot in-store promoties e.d. Zeer goed te combineren met observaties en shopper onderzoek om niet alleen de verkopen inzichtelijk te hebben, maar ook de tevredenheid van de consument ten aanzien van de doorgevoerde verandering.


Related Solution Sets
Related Media
Explore Another Product