• Insight
  • Innovation
  • Impact
 
Twitter Scribd LinkedIn YouTube E-mail RSS
Solutions
WHAT IRI CUSTOMERS ARE SAYING
Alliance Boots
"We're only starting to scratch the surface with what we can achieve with Plus-Suite, but the ability to create batch-refreshable reports is changing the way we are able to use SymphonyIRI Group data - moving from an environment where much of our time was spent extracting data either from Analyzer or CPG Network, to put the focus of our time on interpreting and understanding what the data means for our business. As we are able to utilise it in more and more of our reporting and processes, I envisage it saving us huge amounts of time, and improving both the quality and breadth of reporting we are able to generate to drive the business forward."
Alan Fisher
Senior Insight Analyst
Alliance Boots


All Solutions Detail

Matched Profiler
Om het effect van een verandering goed inzichtelijk te maken, kijkt IRI niet alleen naar de winkels waar de verandering heeft plaatsgevonden, maar tevens naar een controle groep van winkels die in meerdere opzichten lijken op de testwinkels. Hierdoor is het effect van de verandering zeer nauwkeurig te bepalen en kan ook worden berekend wat de impact is wanneer de verandering in meer winkels wordt doorgevoerd. Diverse soorten veranderingen kunnen worden bekeken: van verpakking tot assortiment, van de plaats op het schap tot in-store promoties e.d. Zeer goed te combineren met observaties en shopper onderzoek om niet alleen de verkopen inzichtelijk te hebben, maar ook de tevredenheid van de consument ten aanzien van de doorgevoerde verandering.


Related Solution Sets
Related Media
Explore Another Product