• Insight
  • Innovation
  • Impact
 
Twitter Scribd LinkedIn YouTube E-mail RSS
Solutions
WHAT IRI CUSTOMERS ARE SAYING
SSL International
"SSL have a strong relationship with IRI, and receive good support from their Insight and Client Services teams. Using IRI market data we have built a suite of reports which are used throughout the business. The reports aid our understanding of the categories we operate in and enable us to make informed decisions about the future directions of our brands"
Roger Logan
Customer & Competitor Insight Manager
SSL International


All Solutions Detail

Matched Profiler
Om het effect van een verandering goed inzichtelijk te maken, kijkt IRI niet alleen naar de winkels waar de verandering heeft plaatsgevonden, maar tevens naar een controle groep van winkels die in meerdere opzichten lijken op de testwinkels. Hierdoor is het effect van de verandering zeer nauwkeurig te bepalen en kan ook worden berekend wat de impact is wanneer de verandering in meer winkels wordt doorgevoerd. Diverse soorten veranderingen kunnen worden bekeken: van verpakking tot assortiment, van de plaats op het schap tot in-store promoties e.d. Zeer goed te combineren met observaties en shopper onderzoek om niet alleen de verkopen inzichtelijk te hebben, maar ook de tevredenheid van de consument ten aanzien van de doorgevoerde verandering.


Related Solution Sets
Related Media
Explore Another Product